BŘEZINA, Matej. Detekce P2P sítí [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-03-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/53255. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémů. Vedoucí práce Jiří Tobola.
Uložit do Citace PRO