DOLEŽAL, Jiří. Detekce škodlivých domén za pomoci analýzy pasivního DNS provozu [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-5-9]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/53283. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémů. Vedoucí práce Michal Kováčik.
Uložit do Citace PRO