HOLÝ, Ondřej. Podpora pro vyrovnávací paměť pro systém GVFS [online]. Brno, 2014 [cit. 2020-11-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/53292. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Aleš Smrčka.
Uložit do Citace PRO