BEZDÍČEK, Lukáš. Bezpečné objevování sousedů [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/53301. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Matěj Grégr.
Uložit do Citace PRO