SKOWRONEK, Ondřej. Anotace obrazu a videa formou hry [online]. Brno, 2014 [cit. 2022-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/53306. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Pavel Smrž.

Uložit do Citace PRO