SLAVOTÍNEK, Tomáš. Knihovna pro práci s videem pro platformu Android [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-9-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/53312. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Aleš Láník.
Uložit do Citace PRO