SCHMIED, Jan. GPU akcelerované prolamování šifer [online]. Brno, 2014 [cit. 2020-10-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/53314. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Vladimír Veselý.
Uložit do Citace PRO