VEIGEND, Petr. Řízení dynamických systémů v reálném čase [online]. Brno, 2014 [cit. 2022-01-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/53315. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Jiří Kunovský.

Uložit do Citace PRO