PACHOLÍK, Václav. Detekce pomalých síťových útoků [online]. Brno, 2014 [cit. 2022-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/53326. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémů. Vedoucí práce Václav Bartoš.

Uložit do Citace PRO