LUŽA, Jindřich. Návrh výpočetních struktur v celulárních automatech [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-12-09]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/53332. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémů. Vedoucí práce Michal Bidlo.

Uložit do Citace PRO