VAŇÁK, Tomáš. Využití regresních metod pro predikci dopravy [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-5-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/53339. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémů. Vedoucí práce Jiří Petrlík.
Uložit do Citace PRO