TRÁVNÍK, Petr. Rozšíření nástroje pro podporu agilního vývoje softwaru [online]. Brno, 2014 [cit. 2022-05-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/53345. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Jitka Kreslíková.

Uložit do Citace PRO