BEDNÁŘ, Martin. Bezdrátová telemetrie pro létající objekt [online]. Brno, 2014 [cit. 2022-05-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/53346. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémů. Vedoucí práce Richard Růžička.

Uložit do Citace PRO