KONEČNÝ, Ondřej. Knihovna pro programování mikrokontrolérů nezávisle na jejich rodině [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-9-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/53348. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémů. Vedoucí práce Václav Šimek.
Uložit do Citace PRO