MLČOCH, Tomáš. Modular File Scanner for RPM [online]. Brno, 2014 [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/53359. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Jan Zelený.

Uložit do Citace PRO