TALDOVÁ, Iveta. Podnikatelský záměr rozvoje firmy [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-6-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/5337. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Jan Solař.
Uložit do Citace PRO