MIKULKA, Jiří. Numerické výpočty určitých integrálů [online]. Brno, 2014 [cit. 2020-11-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/53384. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Jiří Kunovský.
Uložit do Citace PRO