BARTEČEK, Jakub. Integrace serveru Undertow se systémem Jenkins CI [online]. Brno, 2014 [cit. 2020-10-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/53395. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Petr Müller.
Uložit do Citace PRO