VILLEM, Lukáš. Webový server pro predikci sekundární struktury proteinů [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/53402. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Ivana Burgetová.

Uložit do Citace PRO