SCHWARZ, Ivan. Rozpoznávání aktivit z trajektorií pohybujících se objektů [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-01-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/53408. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Martin Pešek.
Uložit do Citace PRO