NAVRÁTIL, Ondřej. Výukový nástroj pro barvené Petriho sítě [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-5-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/53413. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Adam Rogalewicz.
Uložit do Citace PRO