PECH, David. Cloud Framework on Infrastructure as a Service [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-6-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/53428. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Radek Burget.
Uložit do Citace PRO