SASÝN, Radek. Plánování pohybu objektu v 3D prostoru [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-5-6]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/53437. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Jaroslav Rozman.
Uložit do Citace PRO