HUMENÁ, Patrícia. Adaptivní metody řešení eliptických parciálních diferenciálních rovnic [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-9-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/53442. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Václav Valenta.
Uložit do Citace PRO