CHALOUPKA, Jan. Efektivní algoritmy pro vysoce přesný výpočet elementárních funkcí [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-5-8]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/53443. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Václav Šátek.
Uložit do Citace PRO