KRYGIELOVÁ, Magdaléna. Author Disambiguation in the Domain of Scholarly Literature [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-6-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/53460. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Radek Burget.
Uložit do Citace PRO