TRÁVNÍČEK, Jan. Tvorba spolehlivostních modelů pro pokročilé číslicové systémy [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-01-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/53469. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémů. Vedoucí práce Jan Kaštil.
Uložit do Citace PRO