BOCKO, Dávid. Zabezpečená komunikace pro zařízení typu smartphone [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/53483. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémů. Vedoucí práce Pavol Korček.
Uložit do Citace PRO