KUBICA, Peter. Uživatelské rozhraní založené na zpracování hloubkové mapy [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-6-13]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/53489. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Pavel Žák.
Uložit do Citace PRO