HAMRSKÝ, Jan. Knihovna pro rychlou změnu velikosti obrazu [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-12-09]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/53508. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Lukáš Polok.

Uložit do Citace PRO