DORAZIL, Jan. Bezdrátové senzorové sítě s využitím mobilních zařízení [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/53515. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Jan Samek.
Uložit do Citace PRO