ZÁŇ, Drahoslav. Akcelerace částicových rojů PSO pomocí GPU [online]. Brno, 2013 [cit. 2020-11-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/53517. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémů. Vedoucí práce Jiří Jaroš.
Uložit do Citace PRO