MALIK, Adam. Modelování multicastových distribučních stromů a klientských protokolů [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/53534. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Vladimír Veselý.
Uložit do Citace PRO