ŠULC, Martin. Návrh marketingového plánu pro firmu specializovanou na informační zboží [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/53536. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Šárka Květoňová.
Uložit do Citace PRO