VEĽAS, Martin. Automatické třídění fotografií podle obsahu [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-6-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/53542. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Michal Španěl.
Uložit do Citace PRO