VORLOVÁ, Pavla. Metody analýzy a simulací sociálních sítí [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-04-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/53544. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Jan Samek.
Uložit do Citace PRO