HROMÁDKA, David. Knihovna pro práci s tetraedrální sítí [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-5-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/53549. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Michal Španěl.
Uložit do Citace PRO