KUBIŠ, František. Generování 3D stromů na základě vzorových obrázků [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-6-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/53563. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce István Szentandrási.
Uložit do Citace PRO