ŠEBESTA, Petr. Výběr informačního systému [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/5357. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Miloš Koch.

Uložit do Citace PRO