SVITÁK, Jiří. Rozšíření projektu Jenkins o dynamické workflow [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-01-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/53575. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Zdeněk Letko.
Uložit do Citace PRO