POČATKO, Boris. Dynamický definovatelný dashboard [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-9-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/53579. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Michal Šebek.
Uložit do Citace PRO