TÍNES, Lukáš. Systém pro sledování práce uživatelů na platformě Windows Azure. Online, Diplomová práce, vedoucí Marek Rychlý. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/53617. [cit. 2023-10-04].

Uložit do Citace PRO