DVOŘÁK, Michal. Získávání frekventovaných vzorů z proudu dat [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-5-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/53629. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Jaroslav Zendulka.
Uložit do Citace PRO