HANÁK, František. Generování zdrojových kódů aplikací pomocí návrhových vzorů [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-6-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/53640. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Peter Jurnečka.
Uložit do Citace PRO