KUCHTA, Michal. Aplikace pro podporu geocachingu [online]. Brno, 2012 [cit. 2023-09-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/53645. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Tomáš Kašpárek.

Uložit do Citace PRO