SZURMAN, Karel. Využití moderních metod zvyšování spolehlivosti pro implementaci řídicího systému [online]. Brno, 2012 [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/53653. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémů. Vedoucí práce Jan Kaštil.

Uložit do Citace PRO