MATĚJÍČEK, Jaroslav. Generátory náhodných čísel pro kryptografii [online]. Brno, 2012 [cit. 2022-05-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/53662. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Petr Hanáček.

Uložit do Citace PRO