HRNČIŘÍK, Matej. Modelování L2 protokolů zajišťujících bezsmyčkovost [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-6-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/53670. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Vladimír Veselý.
Uložit do Citace PRO