KUNŠTÁTSKÝ, Martin. Sebeorganizace v rozsáhlých distribuovaných systémech [online]. Brno, 2012 [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/53673. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Svatopluk Šperka.

Uložit do Citace PRO