ŠPAŇHEL, Petr. Automobilová on-board kamera se záznamem telemetrie [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-9-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/53684. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémů. Vedoucí práce Pavel Bartoš.
Uložit do Citace PRO